Eucharystia

Posłani w pokoju Chrystusa

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

św. Marcina z Tours w Grążawach

87-321 Bartniczka, Grążawy 47
- tel. 56 493 65 64 - kom. 505 057 314 - grazawy@diecezja-torun.pl

numer konta bankowego: 37 9484 1150 2213 1300 5379 0001

Intencje

21 września, środa, święto św. Mateusza Apostoła
18.00     za śp. rodziców Gertrudę, Józefa Lichnerowicz, braci Kazimierza, Andrzeja, Józefa
19.00     za śp. Helenę, Annę, Wincentego Lipińskich, Józefa, Mariannę, Edwarda Dannes, Dorotę Pruszewicz

22 września, czwartek
17.00     za śp. Barbarę Danutę Witulską (po pogrzebowa)
18.00     w intencji osób zagubionych i tych którzy odeszli od wiary i Kościoła

23 września, piątek św. Pio z Pietrelciny
18.00     rezerwacja
18.45     w intencji Róży Różańcowej ze Świerczynek i Bartniczki św. o. Pio 

24 września, sobota
9.00      za śp. Zytę i Piotra Ostrowskich z okazji urodzin
12.00     CHRZEST: Jakuba Sobiesińskiego
16.00     35 rocznica ślubu i 60 urodziny Urszuli
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Pawła Narodzonek z okazji urodzin

25 września, XXVI Niedziela Zwykła
8.00      za śp. Zdzisława Wójcik, zmarłych z rodzin Sontowskich, Wójcik, braci i siostry
9.30           KORONKA: św. Jana XXIII (męska: Grążawy)
9.45      SUMA: w intencji parafii
11.30     za śp. Aleksandrę, Józefa, Tomasza, Teklę Płachta, Izabele Rogowską

26 września, poniedziałek
17.30         RÓŻANIEC: św. Genowefy (Grążawy)
18.00     za śp. ks. Ryszarda Czepka w 13 r.ś.
18.45     za śp. Jadwigę Drzewińską (od Memento Morii)

27 września, wtorek, św. Wincentego a Paulo
18.00     za śp. Sylwestra Klonowskiego z okazji urodzin
18.45     za śp. Franciszkę Pawłowską w 13 r.ś.

28 września, środa, św. Wacława
9.00      za śp. Wacława Jasińskiego
18.00     za śp. Annę Sternicką

29 września, czwartek świętych Archaniołów Michała, Gabriele, Rafała
17.00     za śp. Kazimierza Lichockiego (po pogrzebowa)
18.00     w intencji chorych

30 września, piątek, św. Hieronima
18.00     za śp. Elżbietę Gorczyńską
19.00     Msza św. zbiorowa za zmarłych

1 października, sobota, św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8.15           RÓŻANIEC
9.00      w intencji Róży Różańcowej ze Świerczynek św. Teresy od Dzieciątka Jezus
16.00     25 lecie ślubu Marioli i Mirosława
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Kazimierza Strużyńskiego i zmarłych z rodzin Strużyńskich i Stankowskich

2 października, XXVII Niedziela Zwykła
8.00      z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Stanisława z okazji 31 rocznicy ślubu
9.30           KORONKA: Schola „Marcinki”
9.45      za śp. Stefana (10 r.ś.), Cecylię Karbowskich i dziadków
11.30     SUMA: w intencji parafii

3 października, poniedziałek
18.00     za śp. Kazimierza Chojnackiego w 7 r.ś.
19.00     za śp. Benedykta Żuchowskiego


4 października, wtorek, św. Franciszka z Asyżu
18.00     za śp. ks. Henryka Łaszkiewicza, dziadków Śmigielskich, Łaszkiewicz, Sumerackich, Suchockich
19.00     za śp. Edwarda, Bolesławę, Ireneusza, Magdalenę Owockich

5 października, środa, Święto: Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu
18.00     w intencji Róży Różańcowej św. Faustyny
19.00     za śp. Edwarda Michalskiego

6 października, czwartek, św. Faustyny Kowalskiej
17.00     za śp. Krystynę Rutkowską (po pogrzebowa)
18.00     w intencji powołań

7 października, piątek, NMP Różańcowej
18.00     za śp. Kunegundę Dombrowską w 16 r.ś. i zmarłych z rodziny
19.00     w intencji Ojczyzny

8 października, sobota
9.00      Dziękczynna w 49 rocznicę ślubu Hanny i Jerzego
16.30     o zdrowie dla Kamila
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Zbigniewa Bogackiego w 6 r.ś.

9 października, XXVIII Niedziela Zwykła (kolekta remontowo-inwestycyjna)
8.00      SUMA: w intencji parafii
9.30           KORONKA: św. Rity (Grążawy)
9.45      za śp. Zbigniewa Jankowskiego, rodziców z obojga stron, Bogusława i Jadwigę Chmielwskich
11.30     za śp. Karola Chrzanowskiego

10 października, poniedziałek
18.00     za zmarłe i żywe członkinie Róży Różańcowej św. Rity
19.00     za śp. Józefa Rucińskiego w 15 r.ś. i Genowefę Rucińską

11 października, wtorek
18.00     za śp. Stefana Maliszewskiego i Edwarda Murszewskiego
19.00     w intencji Róży Różańcowej św. Jana XXIII

12 października, środa
18.00     za śp. Gertrudę i Tadeusza Cellmer
19.00     za śp. Edwarda, Józefa, Mariannę Dannes, Annę, Helenę, Wincentego Lipińskich, Dorotę Pruszewicz

13 października, czwartek, bł. Honorata Koźmińskiego
17.00     za śp. Franciszkę (2 r.ś.) i Józefa (15 r.ś.) Wiśniewskich
18.00     Wotywa o Duchu Świętym

14 października, piątek 
18.00     za śp. Maksymiliana Lichnerowicz, Jana Ulińskiego, Marię Kusińską i rodziców
19.00     za śp. Wiesławę Rutkowską (od koleżanek z pracy)

15 października, sobota, św. Teresy od Jezusa
9.00      za śp. Zofię, Władysława Żołnowskich i zmarłych z rodziny Żołnowskich
17.00     dziękczynna za 50 lat sakramentu małżeństwa Feliksy i Franciszka z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Piotra Kapusta w 22 r.ś.

16 października, XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Papieski
(zbiórka na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia)

8.00      za śp. Jana, Stefanię Czepek, Józefa Kwaśniak, dziadków z obojga stron
9.30           KORONKA: św. Anny (Bartniczka)
9.45      SUMA: w intencji parafii
11.30     za śp. Mamy: Zofię i Gertrudę i dziadków z obojga stron

17 października, poniedziałek, św. Ignacego Antiocheńskiego
9.00      Msza św. zbiorowa-wotywna o św. Janie Pawle II
18.00     za śp. brata Andrzeja, szwagrów Stefana i Edwarda

18 października, wtorek, święto św. Łukasza Ewangelisty
18.00     za śp. Irenę, kazimeirza, Andrzeja Krawczyńskich
19.00     za śp. Jadwigę (z okazji imienin), Juliannę, Stanisława Obojskich

19 października, środa
18.00     za śp. Pawła Narodzonek w 15 r.ś.
19.00     za zmarłych z rodzin Sikorskich, Tylickich, Plec, Czesławę Szczepańską, Eugeniusza Ziemeckiego

20 października, czwartek, św. Jana Kantego
17.00     za zmarłych rodziców Cichockich i brata Ludwika
18.00     w intencji osób zagubionych i tych, które odeszły od Boga i Kościoła

21 października, piątek
18.00     33 rocznica ślubu Jolanty i Benedykta
19.00     za śp. Danutę i Sławomira Kasprzak

22 października, sobota, uroczystość św. Jana Pawła II
9.00      w intencji Róży Różańcowej św. Jana Pawła II
15.30     18 urodziny Filipa
16.30     za śp. Urszulę, Elżbietę, Leszka i Jana
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Stefana Kiczyńskiego, rodz. z obojga stron i Annę Okuniewicz

23 października, XXX Niedziela Zwykła (Kolekta na misje)
8.00      za śp. Irenę (19 r.ś.), Michała Osickich i zmarłych z rodziny
9.30           KORONKA: św. Bernadety (Łaszewo)
9.45      za śp. Jana (z okazji urodzin), Marię Świtkowskich
                 CHRZEST: Maksymilian, Emil Sławiński
11.30     SUMA: w intencji parafii

24 października, poniedziałek
9.00      za śp. Tomasz i Jadwigę Kowalskich z okazji urodzin
18.00     za śp. Jana, Józefę Kaczorowskich, Janinę Sobiech
19.00     rocznica chrztu Franciszka

25 października, wtorek
18.00     o zdrowie i Boże błogosławieństwo
19.00     za śp. Henryka Suchockiego

26 października, środa
18.00     za śp. Stanisława Witulskiego w r.ś.
19.00     za śp. Marię Bieńkowską, Dorotę Kwas, Zofię Hoffmann

27 października, czwartek
17.00     za śp. Urszulę Smolińską i dziadków Badaczewskich i Smolińskich
18.00     w intencji chorych

28 października, piątek, święto śś. Szymona i Judy Tadeusza
18.00     16 rocznica ślubu Hanny i Bartosza
19.00     Msza św. zbiorowa za zmarłych 
Za zmarłych od 1 XI 2021 r. do 28 X 2022 r.


29 października, sobota
9.00      za śp. Mariana, Zofię Wiśniewskich, rodzeństwo, szwagrów i bratowe
15.30     60 urodziny Anny
16.30     55 lecie ślubu Urszuli i Władysława
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Annę Sternicką

30 października, XXXI Niedziela Zwykła
8.00      SUMA: w intencji parafii
9.30           KORONKA: św. Pio (męska: Świerczynki i Bartniczka)
9.45      za śp. Teresę i Zbigniewa Bogackich
11.30     za śp. Władysławę Piotrowską w 2 r.ś.

31 października, poniedziałek
17.00     za śp. Tadeusza Kozickiego
18.00 (Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych) za śp. rodziców Adama, Ryszarda, zmarłych z rodziny Kapusta, rodziców Jana, Józefę, Ludwika, Teresę Jagielskich, Salomee, Władysława Bieńkowskich, syna Zbigniewa, zięcia Ryszarda Lewandowskiego

1 listopada, wtorek, uroczystość Wszystkich Świętych
8.00      za zmarłych z rodzin Wiercińskich i Tylickich
10.00     za zmarłych rodziców, męża, siostrę, brata, zmarłych z rodzin Milewskich i Sikorskich
14.00     Msza św. zbiorowa za zmarłych

2 listopada, środa, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
9.00      za śp. Zbigniewa Bogackiego, Mieczysława Piekarskiego, Teresę Bogacką, dziadków z obojga stron
17.00     za zmarłych z rodzin Świtkowskich, Kalczyńskich, Hoga, Piórkowskich, Brzeszkiewicz, Jerzego Majcher i zmarłych sąsiadów
18.30     za śp. Dorotę Kwas i zmarłych z rodziny

3 listopada, czwartek
17.00     za śp. Jacka Kopaczewskiego (po pogrzebowa)
18.00     w intencji powołań

4 listopada, piątek, św. Karola Boromeusza
17.00     za śp. Stefana Kiczyńskiego, rodziców z obojga stron, brata Bogdana, Annę Okuniewicz
18.00     w intencji ojczyzny i o pokój

5 listopada, sobota
9.00      za zmarłych rodziców Łucję, Kazimierza Łaszkiewicz, Cecylię, Józefa Suchockich
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Kazimierę, Stefana Witulskich, Kazimierę Jaroszewską, Kazimierza Żbikowskiego

6 listopada, XXXII Niedziela Zwykła
8.00      za śp. Jadwigę Kowalską w r.ś.
9.30           KORONKA: Schola „Marcinki”
9.45      SUMA: w intencji parafii
11.30     18 urodziny Przemysława