Eucharystia

Posłani w pokoju Chrystusa

Parafia Rzymskokatolicka p.w.

św. Marcina z Tours w Grążawach

87-321 Bartniczka, Grążawy 47
- tel. 56 493 65 64 - kom. 505 057 314 - grazawy@diecezja-torun.pl

numer konta bankowego: 37 9484 1150 2213 1300 5379 0001

Intencje

3 grudnia I Niedziela Adwentu – Rekolekcje Adwentowe
8.00      za śp. Bolesławę, Benedykta, Joannę Sobiesińskich, Marię Karbowską
9.30                  KORONKA: Schola „Marcinki”
9.45      SUMA: 1. w intencji parafii
            2. w intencji Górników

11.30     za śp. Jana, Marię Kowalskich, Genowefę Rucińską (2 r.ś.)

4 grudnia, poniedziałek – Rekolekcje Adwentowe
6.15 (Roraty) za śp. Janinę Jankowska (od R.R. św. Genowefy)
10.00     za śp. Pawła Narodzonek
17.30         RÓZANIEC: św. Jana XXIII (męska – Grążawy)
18.00     za śp. Romana Czepek w 2 r.ś.

5 grudnia, wtorek – Rekolekcje Adwentowe
6.15 (Roraty) za śp. Kazimierza Stawickiego w r.ś.
10.00     za śp. Kazimierza Błaszkiewicz w 20 r.ś., siostry Michalinę i Melanię
18.00     za śp. Kunegundę, Benedykta Górskich, Reginę, Józefa Rutkowskich

6 grudnia, środa
17.00 (Roraty) za śp. Jana i Wandę Żbikowskich
18.00     za sp. Elżbietę Kruk w 4 r.ś.

7 grudnia, czwartek, św. Ambrożego
6.15 (Roraty) za śp. Franciszka Jagielskiego (od Wspólnoty „Słudzy Pana”)
18.00     w intencji powołań

8 grudnia, piątek, Niepokalanego Poczęcia NMP
9.00      za śp. siostrę i szwagra Baszczyńskich
18.00     za śp. Mieczysława Piekarskiego

9 grudnia, sobota
6.15 (Roraty) za sp. Bolesława, Martę Speina i zmarłych z rodziny Malinowskich
15.00  w intencji Róż Różańcowych

18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Krystynę Kuechler (5 r.ś.), Genowefę (5 r.ś.), Edwarda Strużyńskich

10 grudnia, II Niedziela Adwentu (kolekta remontowo-inwestycyjna)
8.00      za śp. Bronisławę, Ludwika Kamińskich, brata i siostrę
9.30           KORONKA: św. Jana XXIII (meska – Grążawy)
9.45      za śp. Kazimierza Żbikowskiego, Małgorzatę, Alfonsa Cellmer, Józefę, Władysława Kasprzyckich i braci
11.30     SUMA: w intencji parafii

11 grudnia, poniedziałek
17.00 (Roraty) za śp. Czesławę i Józefa w r.ś.
                 RÓŻANIEC: św. Rity (Grążawy)
18.15     za śp. Stanisławę Niezgoda

12 grudnia, wtorek
6.15 (Roraty) za śp. Elżbietę i Bogusława Pepłowskich (od „Słudzy Pana”)
18.00     za śp. Eugeniusza Rutkowskiego (po pogrzebowa)

13 grudnia, środa, św. Łucji
17.00 (Roraty) w intencji Róży Różańcowej św. Łucji
18.00     za śp. Adama Kucharskiego z okazji imienin

14 grudnia, czwartek
6.15 (Roraty) w podziękowaniu za przeżyte lata i opiekę z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji 85 urodzin
18.00     Msza św. wotywna o Duchu Świętym

15 grudnia, piątek
17.00 (Roraty) za śp. Stanisławę Szymańską
18.00     za śp. Franciszka Jagiekskiego

16 grudnia, sobota
6.15 (Roraty) za śp. Barbarę Kowalską
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Wincentynę Bartnicką w (9 r.ś.), braci Grzegorza (13 r.ś.) i Andrzeja (2 r.ś.)

17 grudnia, III Niedziela Adwentu
8.00      SUMA: w intencji Parafii
9.30           KORONKA: św. Rity (Grążawy)
9.45      za śp. Józefa Piotrowskiego z okazji urodzin
11.30     za śp. Karola Chrzanowskiego

18 grudnia, poniedziałek
17.00 (Roraty) za śp. Stefana Sternickiego w 14 r.ś.
                 RÓŻANIEC: św. Anny (Bartniczka)
18.15     Msza św. zbiorowa-wotywna o św. Janie Pawle II

19 grudnia, wtorek
6.15 (Roraty) za śp. Henryka Krajnik w r.ś.

20 grudnia, środa
17.00 (Roraty) za śp. Martę i Konrada Łęgowskich
18.00     za śp. Stefana (3 r.ś.) i Janinę (42 r.ś.) Kwiatkowskich i zmarłych z rodziny Błaszkiewicz

21 grudnia, czwartek
6.15 (Roraty) za śp. Macieja Kowalskiego z okazji urodzin
18.00     w intencji chorych

22 grudnia, piątek
17.00 (Roraty) za śp. Agatę Kotarską w 26 r.ś. i zmarłych z rodzin Kozickich i Kotarskich
18.00     za śp. Józefa Górka i zmarłych z rodziny

23 grudnia, sobota
6.15 (Roraty) za śp. Zosię, Czesława Bucha i Stanisława Malinowskiego
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Henryka Suchockiego

24 grudnia, IV Niedziela Adwentowa – Wigilia Bożego Narodzenia
8.00      za śp. rodziców Wiśniewskich, Owczarek i dziadków
9.30           KORONKA: św. Anny (Bartniczka)
9.45      SUMA: w intencji parafii
11.30     za śp. Romualda Chmielewskiego w 12 r.ś.
21.00 (Wigilia dla dzieci) za śp. Wandę, Jana (4 r.ś.) Koprowskich, Jana Stankowskiego, Józefa, Stanisława Prusak

25 grudnia, poniedziałek, Boże Narodzenie
Pasterka – w intencji parafii
9.30           KORONKA: św. Bernadety (Łaszewo)
9.45      za śp. Władysława (16 r.ś.) i Elżbietę Gruss
11.30     za zmarłych z rodzin Bauk i Witta

26 grudnia, wtorek, św. Szczepana (święcenie owsa)
8.00      za śp. Alojzego, Mariannę Tylickich i dziadków
9.30           KORONKA: św. o. Pio (męska: Świerczynki i Bartniczka)
9.45      za śp. Dorotę Kwas
11.30     za śp. Wojciecha (13 r.ś.), Przemysława Ramowskich, Stefana Prusak

27 grudnia, środa, św. Jana Apostoła (święcenie wina)
17.00     za śp. Stefanię, Józefa Licznerskich
18.00     za śp. Feliksę, Anastazego Kaczmarskich, Jana, Władysława Józefowicz

28 grudnia, czwartek, śś. Młodzianków męczenników
18.00     w intencji osób zagubionych

29 grudnia, piątek
9.00      za śp. Tomasza Kowalskiego
17.00     za śp. Jana Milewskiego w 36 r.ś.

30 grudnia, sobota
9.00      za śp. Kazimierza Szymańskiego (od rodzeństwa z rodzinami)
18.00 (Msza św. niedzielna) za śp. Jadwigę, Bogusława Chmielewskich, Zbigniewa, Janinę Jankowskich i dziadków

31 grudnia, Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
8.00      za śp. Zofię Świgońską, Dorotę Kwas i zmarłych z rodziny Wiśniewskich
9.30           KORONKA: św. Genowefy (Grążawy)
9.45      SUMA: w intencji parafii
11.30     za śp. Sylwestra Klonowskiego z okazji imienin i zmarłych z rodzin Klonowskich i Kowalskich